English
API for vasstandsdata

Denne sida inneheld valgmenyar for demonstrasjon av måten Kartverket sitt API («Application Programming Interface») mot vasstandsdatabasen verkar. Dei fleste kommandoane vil returnera eit XML-formatert svar, og url-en for den kommandoen vil bli vist i adressefeltet øvst i nettlesaren din.

Spesifikasjonen for dette API-et: API for water level data. Communication protocol (finns berre i engelsk versjon, pdf).

API-et er til fri bruk. Men du vil sjølvsagt passa på å ikkje belasta API-et unødvendig hardt. God programmeringspraksis betyr mellom anna å lagra statiske data lokalt og avgrensa spørjingar mot databasen til det nødvendige minimum. API-et kan handtera bortimot 20 spørjingar i sekundet, men hugs at du deler denne ressursen med alle andre brukarar. API-et framleis ikkje heilt stabilt. Det kan av og til henda at det ikkje kjem svar i nokre minutt.

Hugs å lesa Vilkår for bruk. Kartverket sine data er lisensiert etter Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0).

Enkel versjon for henting av vasstandsdata: https://vannstand.kartverket.no/tidepos_no.html

Data i posisjon

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde


Tidsintervall
Frå tid

Til tidDatatype
Alle
Observasjonar
Prediksjonar
Flo og fjøre

Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN2000

Tittel (valgfri for pdf)

Returtype
XML
PDF-fil
Tekstfil

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Intervall
10 min
60 min

Sommartid
Ikkje bruk
Bruk sommartid

Tidssone
Ikkje vald
UTC+1
UTC


Stasjonsinformasjon

Stasjonstype
Permanente stasjonarTilgjengelege språkTilgjengelege filformat

Språk
Nynorsk
Bokmål
EnglishTilrådde referansenivå for menyer etc

Posisjon

Geografisk bredde

Geografisk lengde


Språk
Nynorsk
Bokmål
EnglishKonstituentar

Stasjonskode
Observasjonsintervall

Stasjonskode
Tidsrom for års- og månedsmiddel

Stasjonskode
TidevatnsonerNivå i posisjon

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde
Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN2000

Tittel (valgfri for pdf)

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Returtype
XML
PDF-fil
Stasjonsnivå

Stasjonskode


Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN2000

Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Returtype
XML
PDF-fil

Konstituentar frå ROMS-modell

Stasjonskode

Geografisk bredde

Geografisk lengde
Års- og månedsmiddel

Stasjonskode  
Startår

Sluttår


Referansenivå
Sjøkartnull
Middelvatn
NN2000


Tidvatntabell i pdf-format

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde
Språk
Nynorsk
Bokmål
English
År


Tittel (valgfri)Havnivåendring

Posisjon
Geografisk bredde

Geografisk lengde
Språk
Nynorsk
Bokmål
English
Frå


Til